HUMAȘ ÎN ROMÂNĂ

Tora și Haftarot — Pentateuhul și selecțiile tradiționale din Profeți — în ediție bilingvă ebraică-română, cu transliterare și adnotări după surse iudaice de rabin Șlomo Sorin Rosen

Pentru a fi la curent cu apariția unui nou tiraj,
verificați periodic pagina de Facebook a autorului.

Despre lucrare

Lucrarea include primele cinci cărți ale Bibliei Ebraice (Geneza, Exodul, Leviticul, Numeri și Deuteronomul), și haftarot (porțiu­nile selec­tate din cărțile Profeților pe care tradiția iudaică le-a asociat pericopelor Torei).

Textul biblic este împărțit pe pericope, vocalizat și însoțit de note de cantilație.

Traducerea în română este complet nouă, pornește direct de la textul ebraic și oferă interpretări ale versetelor în spiritul iudaismului și tradiției iudaice.

 

Transliterarea în alfabet latin dorește să ofere o idee asupra modului în care ”sună” textul biblic în original.

Adnotările se inspiră din surse iudaice clasice: Rași, Ramban, Rambam, Radak, Rașbam, Hizkuni, Ibn Ezra, Midraș, Talmud etc. Alegerea notelor, ghidată chiar de text, oferă informații suplimentare asupra versetelor biblice și ajută la elucidarea acestora.

Fără Tora, lumea nu poate continua să existe. Fără Tora, legătura dintre Divin și uman este în suferință. Fără Tora, scopul Creației nu poate fi atins.

CONȚINUT

^

Textul ebraic

Verificat, vocalizat și cu note de cantilație

^

Traducere nouă

Realizată în spiritul tradiției iudaice

^

Transliterare

Fiecare cuvânt ebraic redat în alfabet latin

^

Adnotări

Bazate pe surse iudaice clasice

^

Haftarot

Pentru toate pericopele, sărbătorile și alte ocazii

^

Index biblic

Trimiteri și cotații pentru sute de subiecte și teme

^

Introduceri

Scurte sinteze la fiecare carte în parte

^

Pentru ritual

Marcaje pentru aliyot și trimiteri la haftarot

Geneza 1

1 La început, când a creat Dumnezeu cerurile și pământul, 2 iar pământul era haos și pustiu și întuneric era peste fața adâncului și duhul lui Dumnezeu plutea peste fața apelor, 3 Dumnezeu a spus: „Să fie lumină!”. Și a fost lumină. 4 Și Dumnezeu a văzut că lumina este bună și a despărțit Dumnezeu lumina de întuneric. 5 Și Dumnezeu a numit lumina „zi”, iar întunericul l-a numit „noapte”. Și a fost seară și a fost dimineață: o zi.

6 Și Dumnezeu a spus: „Să fie un firmament în mijlocul apelor și să fie despărțitor între ape și ape!” 7 Și a făcut Dumnezeu firmamentul și a despărțit apele care sunt sub firmament de apele care sunt deasupra firmamentului. Și a fost așa. 8 Și Dumnezeu a numit firmamentul „ceruri”. Și a fost seară și a fost dimineață: a doua zi.

9 Și Dumnezeu a spus: „Să se adune apele de dedesubtul cerurilor într un singur loc și să se arate uscatul!” Și a fost așa. 10 Și Dumnezeu a numit uscatul „pământ”, iar adunarea de ape a numit o „mări”. Și Dumnezeu a văzut că este bine. 11 Și Dumnezeu a spus: „Să rodească pământul vegetație: iarbă care rodește sămânță, pom roditor care rodește rod, după soiul său, cu sămânța sa în el pe pământ!” Și a fost așa. 12 Și pământul a produs vegetație: iarbă roditoare de sămânță, după soiul său, și pom care rodește fruct, cu sămânța sa în el, după soiul său. Și Dumnezeu a văzut că este bine . 13 Și a fost seară și a fost dimineață: a treia zi.

14 Și Dumnezeu a spus: „Să fie luminători pe firmamentul cerurilor ca să despartă ziua de noapte și să fie ca semne pentru soroace și pentru zile și ani. 15 Și să fie ca luminători pe firmamentul cerurilor pentru a lumina asupra pământului!” Și a fost așa. 16 Și Dumnezeu a făcut cei doi luminători mari: luminătorul cel mare pentru a stăpâni ziua și luminătorul cel mic pentru a stăpâni noaptea, și stelele. 17 Și Dumnezeu i a pus pe firmamentul cerurilor pentru a lumina asupra pământului, 18 pentru a stăpâni ziua și noaptea și pentru a despărți lumina de întuneric. Și Dumnezeu a văzut că este bine. 19 Și a fost seară și a fost dimineață: a patra zi.

20 Și Dumnezeu a spus: „Să mișune apele de sumedenie de vietăți însuflețite; și zburătoare să zboare deasupra pământului peste fața firmamentului cerurilor!” 21 Și Dumnezeu a creat monștrii marini cei mari și toate vietățile de care mișună apele, după soiurile lor; și orice zburătoare înaripată după soiul ei. Și Dumnezeu a văzut că este bine. 22 Și le a binecuvântat Dumnezeu, spunând: „Fiți roditoare și înmulțiți vă și umpleți apele în mări; iar zburătoarele să se înmulțească pe pământ!” 23 Și a fost seară și a fost dimineață: a cincea zi.

24 Și Dumnezeu a spus: „Pământul să scoată la iveală vietăți, [fiecare] după soiul său: dobitoc, târâtoare și sălbăticiune a pământului , după soiul său!” Și a fost așa. 25 Și Dumnezeu a făcut sălbăticiunile pământului după soiul lor
și dobitoacele după soiul lor și toate târâtoarele pământului după soiul lor. Și Dumnezeu a văzut că este bine.

26 Și Dumnezeu a spus: „Să facem om în imaginea noastră, după asemănarea noastră! Și să stăpânească peste peștii mării și peste păsările cerurilor și peste dobitoace și peste tot pământul și peste toate târâtoarele care se târăsc pe pământ.” 27 Și a creat Dumnezeu pe om în imaginea Sa, în imaginea lui Dumnezeu l-a creat; parte bărbătească și femeiască i-a creat . 28 Și i-a binecuvântat Dumnezeu și le-a spus Dumnezeu: „Fiți roditori și înmulțiți-vă și umpleți pământul și supuneți-l; și stăpâniți peste peștii mării și peste păsările cerurilor și peste toate vietățile care mișună pe pământ.”

29 Și Dumnezeu a spus: „Iată, v-am dat toată sămânța roditoare de vegetație care este pe fața întregului pământ și orice pom în care este rod dătător de sămânță – să vă fie vouă drept hrană. 30 Iar pentru toate vietățile pământului, pentru toate păsările cerurilor și pentru toate târâtoarele de pe pământ, în care există suflet viu – toată vegetația verde este drept hrană .” Și a fost așa.

31 Și a văzut Dumnezeu tot ce făcuse și, iată, era foarte bine. Și a fost seară și a fost dimineață: cea de-a șasea zi .

pericope

pagini

Adresată deopotrivă evreilor și neevreilor, începătorilor și erudiților, lucrarea se dorește a fi o unealtă și o călăuză pentru orice suflet doritor, către cuvântul veșnic și viu al lui Dumnezeu. În paginile sale, cititorul este invitat să găsească o oază de spiritualitate, o sursă de studiu, înțelepciune și cultură și un izvor de inspirație morală, intelectuală și spirituală.

Despre autor

 În decursul anilor, rabinul Șlomo Sorin Rosen a publicat numeroase lucrări religioase iudaice, cu traducere și transliterare în limba română:

Birkon Șabat (2001) — carte de cântece pentru Șabat, sărbători și ocazii speciale

Meghilat Ester (2003) — povestea Esterei, citită în sinagogi cu ocazia sărbătorii de Purim

Sanctuar în inima mea (Editura Hasefer, 2010) — comentarii și interpretări asupra cărților Genezei și Exodului — colecția completă este disponibilă pe site-ul DvarTora.ro

Sidurul ”Lemaan Ahai” (2011) — cartea de rugăciune iudaică în format complet, pentru zile de lucru, Șabat, sărbători și ocazii speciale

Hagada de Pesah (2021) — povestea ieșirii din Egipt pentru seara de Seder — disponibilă aici în format electronic imprimabil

Sorin Rosen

DE ACELAȘI AUTOR

Sidur ”Lemaan Ahai”

Sanctuar în inima mea

Apărută în luna iunie 2023

CELE CINCI MEGHILOT

Cele cinci meghilot (Cântarea Cântărilor, Rut, Plângerile, Eclesiastul și Ester), în format bilingv ebraic-român, cu traducere, transliterare și adnotări după surse iudaice clasice.