cele cinci meghilot

Cântarea Cântărilor, Rut, Plângerile, Eclesiastul și Ester — ediție bilingvă ebraică-română, cu transliterare și adnotări după surse iudaice
ISBN 978-1-7782397-2-4

205 în stoc

Despre autor

 În decursul anilor, rabinul Șlomo Sorin Rosen a publicat numeroase lucrări religioase iudaice, cu traducere și transliterare în limba română:

Birkon Șabat (2001) — carte de cântece pentru Șabat, sărbători și ocazii speciale

Meghilat Ester (2003) — povestea Esterei, citită în sinagogi cu ocazia sărbătorii de Purim

Sanctuar în inima mea (Editura Hasefer, 2010) — comentarii și interpretări asupra cărților Genezei și Exodului — colecția completă este disponibilă pe site-ul DvarTora.ro

Sidurul ”Lemaan Ahai” (2011) — cartea de rugăciune iudaică în format complet, pentru zile de lucru, Șabat, sărbători și ocazii speciale

Hagada de Pesah (2021) — povestea ieșirii din Egipt pentru seara de Seder — disponibilă aici în format electronic imprimabil

Sorin Rosen

DE ACELAȘI AUTOR

Sidur ”Lemaan Ahai”

Sanctuar în inima mea

Ediție revizuită apărută în luna octombrie 2023

TORA ȘI HAFTAROT

Pentateuhul (Geneza, Exodul, Leviticul, Numeri și Deuteronomul) și haftarot (selecții tradiționale din cărțile profeților), în format bilingv ebraic-român, cu traducere, transliterare și adnotări după surse iudaice clasice.

Auto Updater by Gplzone WP Plugin